Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 8-go lutego uroczystość św. Jana z Maty, współzałożyciela zakonu świętej Trójcy do wykupywania więźniów.
Również dzień pamiętny św. Hieronima Emiliani, Wyznawcy i założyciela Kongregacji z Somascha. Klemens XIII policzył go do grona Świętych.
W Rzymie męczeństwo św. Pawła, Lucjusza i Cyriaka.
W Małej Armenii śmierć męczeńska św. Dionizego, Emiliana i Sebastiana.
W Aleksandrii pamiątka św. Kointy, Męczenniczki. Za panowania cesarza Decjusza została pochwycona przez pogan, powleczona została przed bożków, ażeby im oddać cześć. Wskutek stanowczego oporu skrępowano jej nogi i włóczono po ulicach miasta, potem w okrutny sposób rozdarto.
W Konstantynopolu dzień zgonu świętych Mnichów klasztoru St. Dius. Zostali oni zabici w okrutny sposób za dostarczenie listów św. Feliksa, Papieża, napisanych przeciw heretykowi Akacjuszowi.
W Persji pamiątka św. Męczenników, którzy za czasów króla perskiego Kobada zostali zamordowani różnorodnymi katuszami.
W Pawii uroczystość świętego Juwencjusza, Biskupa, który niezmordowanie pracował w winnicy Pańskiej.
W Mediolanie pochowanie zwłok świętego Honorata, Wyznawcy i Biskupa.
W Verdun we Francji pamiątka świętego Pawła, Biskupa, który po świątobliwym i cudotwórczym życiu zasnął spokojnie w Panu.
W Muret pod Limoges dzień śmierci św. Stefana, Opata, założyciela zakonu w Grammont. Jego cnoty i cuda słynęły szeroko i daleko.
W klasztorze Vallombroza uroczystość św. Piotra, Kardynała i Biskupa Albańskiego, z Kongregacji Vallombrozjanów. Zyskał on przydomek Igneus czyli ognisty, ponieważ przeszedł przez ogień nie doznawszy żadnej szkody.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze