Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 7-go lutego uroczystość świętego Romualda, Opata i założyciela zakonu Kamedułów.
W Londynie w Anglii dzień śmierci św. Augulusa, Biskupa, który swój żywot zakończył chwalebną śmiercią męczeńską, stając się w ten sposób uczestnikiem wiecznej wspaniałości.
We Frygii męczeństwo św. Adaucusa. Pochodził on ze znakomitej rodziny włoskiej, toteż cesarz zaszczycił go wieloma urzędami państwowymi. Gdy sprawował urząd kwestora, zyskał koronę męczeńską za obronę Wiary św.
Także śmierć męczeńska wielu obywateli tego samego miasta, których Adaucus był przewodnikiem. Wszyscy byli chrześcijanami, wyznawali odważnie i wytrwale swą wiarę, za co zostali skazani przez cesarza Galeriusza Maksymiana na śmierć w ogniu.
W Heraklei uroczystość świętego Teodora, porucznika, który za czasów Licyniusza po wielu mękach przez ścięcie mieczem dostąpił niebiańskiej korony zwycięstwa.
W Egipcie pamiątka czcigodnego Mojzesa, Biskupa, który najpierw żył jako pustelnik, a później wyświęcony na Biskupa na prośbę saraceńskiej księżniczki Mauwii, nawrócił do wiary Chrystusowej wielką część tych dzikich pokoleń. Po licznych zasługach udał się na wieczny spoczynek.
W Lucca w Toskanii pochowanie zwłok św. Ryszarda, królewicza angielskiego.
W Bolonii uroczystość św. Julianny, Wdowy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze