Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 3-go lutego w Sebaście w Armenii męczeństwo św. Błażeja, który odznaczył się licznymi cudotwórstwami. Okrutnie ubiczowany na rozkaz namiestnika Agrikolausa, został przywiązany do słupa, gdzie ciało jego szarpano żelaznymi grzebieniami. Wreszcie sędzia kazał go ściąć razem z dwójką dzieci. Wcześniej zostało okrutnie straconych siedem kobiet, które po biczowaniu zbierały jego krew, przez co poznano w nich chrześcijanki.
W Afryce pamiątka św. Celerynusa, Diakona, który przez 19 dni ślęczał w więzieniu skrępowany powrozami i łańcuchami, a dzięki cierpliwemu znoszeniu rozmaitych utrapień pokazał, że jest chwalebnym wyznawcą Chrystusa. Wskutek swej niezłomnej stanowczości zwyciężył przeciwników, torując sobie drogę do korony zwycięstwa.
Tam także męczeństwo jego stryja Wawrzyńca, wuja Ignacego i babki Celeryny, którzy go wyprzedzili w chwalebnej śmierci. Święty Cyprian wychwala tych Świętych we wspaniałym liście.
Także męczeństwo św. Feliksa, Symfroniusza, Hipolita i jego towarzyszy.
W Gap we Francji pamiątka św. Figidesa i Remediusza, Biskupów.
W Lyonie św. Lupicjusza i Feliksa, Biskupów.
W tym samym dniu pamiątka św. Ansgara, Biskupa Bremeńskiego, który nawrócił Szwedów i Duńczyków do wiary chrześcijańskiej.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze