Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 2-go lutego uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, przez Greków zwana Hypapanta Domini czyli spotkanie Pana.
W Rzymie przy Via Salaria śmierć męczeńska św. Apronionusa. Będąc poganinem wiódł jako pisarz sądowy św. Zyzyniusza z więzienia do prefekta Laodycjusza i usłyszał głos z nieba: "Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego i posiądźcie królestwo, które od założenia świata dla was jest zgotowane". Wtedy św. Apronionus nawrócił się, został ochrzczony i za wyznanie swej wiary skazany wyrokiem sądowym na ścięcie.
W Rzymie także męczeństwo św. Fortunata, Felicjana, Firmusa i Kandydusa.
W Cezarei i Palestynie dzień śmierci św. Korneliusza, setnika, którego św. Piotr, Apostoł, ochrzcił i dał temu miastu za Biskupa.
W Orleanie dzień pamiątkowy św. Flosculusa, Biskupa.
W Canterbury w Anglii dzień zgonu św. Laurentego, Biskupa, który jako następca św. Augustyna kierował ową diecezją i nawrócił do wiary chrześcijańskiej samego króla.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze