Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 31-go stycznia w Barcelonie w Hiszpanii uroczystość św. Piotra z Nolasco.
W Rzymie przy Via Portuen sis męczeństwo św. Cyrusa i Jana, którzy po wielokrotnych cierpieniach zostali ścięci za wyznanie swej wiary.
W Aleksandrii dzień śmierci św. Metranesa, Męczennika. Ponieważ za czasów cesarza Decjusza nie zastosował się do woli pogan, wymagających, aby zaparł się swej wiary, przeto potłuczono jego ciało pałkami, twarz i oczy przebito zaostrzonymi kawałkami trzciny, a zapędziwszy go wśród ponownych mąk przed mury miasta, ukamienowano.
Także dzień pamiątkowy św. Saturninusa, Tyrsusa i Wiktora, Męczenników.
W tym samym mieście śmierć męczeńska św. Tarsycjusza, Zotykusa, Cyriakusa i ich towarzyszy.
W Cicicus przy Morzu Marmaryjskim św. Trifenizy, Męczenniczki, która po wielu katuszach została zabita przez byka, a tym samem zyskała palmę męczeńską.
W Modenie pamiątka szeroko słynącego cudami św. Geminianusa, Biskupa.
W okręgu Mediolanu uroczystość św. Juliusza, Biskupa i Wyznawcy za panowania cesarza Teodozjusza.
W Rzymie dzień zgonu św. Marceli, Wdowy, której cudowne i cnotliwe życie opisał św. Hieronim.
Także św. Ludwiki Albertonii, Wdowy, Tercjarki z Zakonu św. Franciszka.
Tego samego dnia Przeniesienie św. Marka, Ewangelisty, którego relikwie po zaborze Aleksandrii przez barbarzyńców zostały przeniesione do Wenecji i tam uroczyście pochowane w kościele na zbudowanym jego cześć.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze