Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 30-go stycznia w Rzymie świętej Martyny, Dziewicy i Męczenniczki.
W Antiochii śmierć męczeńska św. Hipolita, Kapłana. Przez pewien czas skłaniał się on do schizmy nowacjańskiej, później oświecony łaską Boską wrócił do prawdziwego Kościoła, za który poniósł chwalebną śmierć męczeńską. Zapytany przez swych uczniów, która wiara jest prawdziwa, potępiał błędnowierstwo nowacjańskie, zapewniając, że tylko przy tej wierze należy obstawać, którą zachowuje Stolica Piotrowa.
W Afryce męczeństwo św. Felicjanusa i Filapianusa ze stu dwudziestoma czterema towarzyszami.
W Edesie w Syrii dzień pamiątkowy św. Barsimaeusza, który za czasów Trajana został ozdobiony został koroną męczeńską. Wcześniej nawrócił wielu pogan na Wiarę św., wysyłając ich na męczeństwo.
Także uroczystość świętego Barsena, Biskupa, odznaczającego się cudownym darem leczenia chorób. Za wyznawanie wiary katolickiej wysłany został wypędzony przez ariańskiego cesarza Walensa i zmarł na wygnaniu.
Tak samo pamiątka błogosławionego Aleksandra, który za czasów prześladowania dacjańskiego odznaczał się czcigodnym wiekiem. Ducha wyzionął podczas mąk na torturach.
W Jerozolimie dzień zgonu św. Matiasza, Biskupa, o którym wiele przedziwności opowiadano. Za czasów Hadriana wielokrotne ponosił cierpienia za Chrystusa i umarł w Panu.
W Rzymie pamiątka św. Feliksa, Papieża, który wiele zdziałał dla wiary katolickiej.
W Pawii św. Armentariusza, Biskupa i Wyznawcy.
W klasztorze Maubeuge w Belgii dzień zgonu św. Adelgundy, Dziewicy, za czasów króla Dagoberta.
W Mediolanie pamiątka św. Sawiny, niewiasty bardzo bogobojnej, która zasnęła w Panu podczas modlitwy na grobach św. Nabora i Feliksa, Męczenników.
W Viterbo dzień pamiątkowy św. Hiacynty z Mariscotti, Tercjarki z Zakonu św. Franciszka, która odznaczała się życiem pokutnym i miłością bliźniego, za co została policzona przez Papieża Piusa VII w poczet Świętych Pańskich.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze