Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go stycznia, w Smyrnie dzień śmierci św. Polikarpa. Był on uczniem św. Jana, Apostoła i przez niego wyświęcony na Biskupa tego miasta. Był także zwierzchnikiem całej prowincji kościelnej Małej Azji. Za czasów Marka Antoniusza i Lucjusza Aureliusza Kommodusa, był na rozkaz prokonsula wrzucony do ognia, gdy w amfiteatrze cały naród żądał jego śmierci. Ponieważ jednak płomienie mu nie zaszkodziły, więc go ścięto mieczem. Razem z nim tę samą śmierć męczeńską poniosło dwunastu mieszkańców Filadelfii.
W Bonie w Afryce pamiątka świętego Teogenesa, Biskupa i jego trzydziestu sześciu towarzyszy, którzy wzgardziwszy życiem doczesnym, dosięgli korony żywota wiecznego za czasów cesarza Waleriana.
W Betlejem w Palestynie zgon świętej Pauli, Wdowy i matki dziewicy poświęconej Bogu, Eustachii. Pochodząc ze szlachetnego rodu senatorskiego, wyrzekła się świata. Rozdzieliwszy swe dobra między ubogich, usunęła się do żłóbka Chrystusa Pana do Betlejem, gdzie zdobna wielu cnotami, po długotrwałej ciernistej drodze żywota podążyła do wiecznej wspaniałości. Jej cudowne i cnotliwe życie zostało opisane przez świętego Hieronima.
W okolicy Paryża uroczystość świętej Batyldy, królowej, odznaczającej się świątobliwym życiem i cudotwórczością.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze