Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go stycznia Nawrócenie św. Pawła, Apostoła, które nastąpiło w 2-gim roku po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana.
W Damaszku uroczystość pamiątkowa św. Ananiasza, który rzeczonego Apostoła ochrzcił. Głosząc prawdy Ewangelii w Damaszku, Eleuteropolis i innych miejscowościach, został naprzód okrutnie ubiczowany żyłami przez sędziego Liciniusza, a następnie go ukamienowano.
W Antiochii tego dnia zdobyli sobie koronę męczeńską święci Juwentyn i Maksym, za panowania odszczepieńca Juliana. W dzień pamiątkowy uczcił ich święty Jan Chryzostom, wypowiadając świetną mowę przed ludem antiocheńskim.
W Auvergne uroczystość św. Projektusa, Biskupa i sługi Bożego Marinusa, którzy zostali straceni przez zwierzchników miejskich.
Tego samego dnia pamiątka św. Donatusa, Sabinusa i Agapisa, Męczenników.
W Tomii w Scytii pamiątka świętego Bretanio, Biskupa, który przyczynił się do świetności Kościoła św. przez swą cudowną świątobliwość i bohaterską gorliwość w wierze, z jaką stawiał opór ariańskiemu cesarzowi Walensowi.
W Arras we Francji pamiątka św. Poppo, Opata, który obdarzony był wielką cudotwórczością.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze