Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 24-go stycznia dzień śmierci św. Tymoteusza, ucznia św. Pawła, Apostoła, który go wyświęcił na Biskupa Efeskiego. Gdy po wielokrotnych walkach za Chrystusa gromił miejscowych pogan za składanie ofiar bogini Dianie, został przez nich ukamienowany i wkrótce zasnął w Panu.
W Antiochii dzień pamiątkowy św. Babylasa, Biskupa, który podczas prześladowania chrześcijan wśród wielokrotnych katuszy i mąk wysławiał Boga, po czym zakończył w więzieniu swój chwalebny żywot. Kazał pochować się z kajdanami, którymi był skuty. Razem z nim ponieśli śmierć męczeńską także trzej chłopcy Urban, Prilidianus i Eupoloniusz, których nauczał wiary chrześcijańskiej.
W Nowej Cezarei śmierć męczeńska św. Mardoniusza, Muzoniusza, Eugeniusza i Metellusa. Zostali oni żywcem spaleni, a popiół po nich wrzucono do wody.
W Foligno dzień pamiątkowy św. Felicjana, Biskupa, którego Papież Wiktor wyświęcił na Biskupa tego miasta. Po wielu cierpieniach i katuszach w podeszłym wieku zyskał koronę męczeńską za czasów Decjusza. — Tak samo pamiątka św. Tyrsusa i Projektusa, Męczenników.
W Cinguli w marchii Ankona dzień śmierci św. Exuperiantusa, Biskupa i Wyznawcy, który odznaczył się sławą cudotwórstwa.
W Bolonii dzień pamiątkowy św. Zamasa, pierwszego Biskupa tego miasta wyświęconego przez Papieża św. Dionizego, gdzie z cudownym skutkiem szerzył wiarę chrześcijańską.
Tak samo pamiątka św. Suranusa, Opata, który za czasu napadu Longobardów odznaczał się świątobliwym życiem.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze