Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go stycznia w Barcelonie uroczystość św. Rajmunda z Pennafort.
W Rzymie męczeństwo św. Emerencjany, Dziewicy, a siostry mlecznej św. Agnieszki. Gdy modliła się nad grobem swojej świętej siostry, została napadnięta i ukamienowana przez pogan. Była wtedy jeszcze katechumenką.
W Filipii w Macedonii św. Parmenasa, jednego z siedmiu diakonów. Zajmował swój urząd wspierany łaską i pełen żarliwości w wierze, aż za czasów Trajana przez śmierć męczeńską dostał się do chwały niebieskiej.
W Cezarei w Mauretanii pamiątka świętej pary małżeńskiej Sewerianusa i Akwii, którzy dokonali życia w płomieniach.
W Antinous w Egipcie dzień śmierci świętego Asclasa, Męczennika, który po wielorakich katuszach wrzucony do rzeki, oddał swą duszę Panu.
W Ankira w Galacji św. Klemensa, Biskupa i Męczennika, który za czasów Dioklecjana częstokroć znosił katusze.
Tego samego dnia śmierć męczeńska św. Agatangelusa, za czasów namiestnika Lucjusza.
W Aleksandrii pamiątka św. Jana Jałmużnika, Biskupa, który szeroko słynął ze swej dobroczynności wobec potrzebujących pomocy.
W Toledo dzień pamiątkowy św. Ildefonsa, Biskupa. Za nadzwyczaj świątobliwe życie i dzielną obronę dziewiczości Matki Bożej wobec błędnowierców został obdarzony przez Najświętszą Maryję Pannę lśniącym ornatem, aż w końcu słynny z swej świątobliwości poszedł do wspaniałości Bożej.
W prowincji Valeria śmierć męczeńska św. Martyriusza, Mnicha, wspominanego przez św. Grzegorza, Papieża.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze