Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 28-go listopada w Rzymie uroczystość św. Rufusa, który z całą rodziną dostąpił za panowania Dioklecjana godności męczeństwa za Chrystusa.
Pod Koryntem śmierć męczeńska św. Sostenesa, ucznia św. Pawła, Apostoła, który wspomina go też w pierwszym liście do Koryntian (1 Kor 1, 1). Był najpierw zwierzchnikiem synagogi i potem nawrócił się do wiary chrześcijańskiej. Dlatego został na rozkaz prokonsula okrutnie ubiczowany i tą wspaniałą pierwszą ofiarą rozpocząć mógł nowy swój żywot.
W Afryce męczeństwo św. Papiniana i Mansueta, Biskupów. W prześladowaniu wandalskim za arianina Genzeryka palono ich po całym ciele rozpalonymi żelaznymi blachami i w tym męczeństwie wydali ducha swego.
W tym samym czasie zesłano na wygnanie także św. Biskupów: Waleriana, Urbana, Krescentego, Eustachiusza, Kreskoniusza, Krescencjana, Feliksa, Hortulana i Florencjana, gdzie wszyscy pomarli.
W Konstantynopolu męczeństwo św. Stefana Młodszego, oraz św. Bazyliusza, Piotra i Andrzeja z 339 Mnichami, którzy za panowania Konstantyna Kopronyma poświadczyli swoją krwią prawdziwość wiary katolickiej, ponosząc odważnie rozmaite męczeństwa w obronie obrazów Świętych.
W Rzymie uroczystość św. Grzegorza III, Papieża, który po żywocie pełnym świątobliwości i zasług podążył do ojczyzny wiecznej.
W Neapolu złożenie zwłok św. Jakuba de Marchia, Wyznawcy z zakonu Franciszkanów, odznaczonego umartwionym życiem, apostolskim zapałem kaznodziejskim i rozlicznymi poselstwami, podjętymi dla wiary chrześcijańskiej. Papież Benedykt XIII umieścił imię jego w spisie Świętych Pańskich.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze