Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go listopada w Antiochii męczeństwo świętego Bazylego, oraz św. Auksyliusza i Saturnina.
W Persji męczeństwo św. Jakuba, zamęczonego za czasów Teodozjusza Młodszego. Aby przypodobać się królowi Izdegardowi, odpadł początkowo od Chrystusa. Gdy jednak z tego powodu jego matka i żona zerwały z nim wszelkie kontakty, opamiętał się, wystąpił odważnie przed królem i wyznał, że jest chrześcijaninem. Tenże, pełen zawziętości wydał rozkaz, aby mu członek po członku odcinano i potem go dopiero ścięto, co się też stało. W tym samym czasie jeszcze wielu innych chrześcijan poniosło śmierć męczeńską.
W Sebaście w Armenii męczeństwo św. Akacjusza, Kapłana i św. Hirenarcha z 7 Niewiastami. Ich stałość wywarła na Hirenarchu, będącym jeszcze poganinem, takie wrażenie, że uwierzył w Chrystusa i razem z kapłanem Akacjuszem poszedł na ścięcie.
W Galicji nad Ceą śmierć męczeńska św. Fakunda i Prymitywa. — W Akwilei pamiątka św. Waleriana, Biskupa. — W Paryżu złożenie zwłok św. Seweryna, Mnicha i Pustelnika.
Pod Riez we Francji uroczystość św. Maksyma, Biskupa i Wyznawcy, który zdobny od samej młodości darem cnót, najpierw jako Opat klasztoru Lerin, a potem jako Biskup z Riez był sprawcą wielu cudów.
W Salzburgu uroczystość św. Wirgiliusza, Biskupa, Apostoła Karyntii, którego Papież Grzegorz IX policzył w poczet Świętych.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze