Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 26-go listopada pod Fabiano w Marchiach uroczystość św. Sylwestra, Opata, założyciela zakonu Sylwestrianów.
W Aleksandrii męczeństwo św. Piotra, Biskupa, zdobnego we wszelkie cnoty. Został ścięty na rozkaz Galeriusza Maksymiana.
W tymże mieście i w tym samem prześladowaniu ponieśli śmierć męczeńską święci: Faustus, Kapłan, Didus i Ammoniusz, potem egipscy Biskupi Fileasz, Hezychiusz, Pachomiusz i Teodor z 660 towarzyszami, którym miecz prześladowczy dopomógł do osiągnięcia szczęśliwości wiecznej.
W Nikomedii śmierć męczeńska św. Marcela, Kapłana, który za czasów cesarza Konstantyna został strącony przez arian ze skały.
W Rzymie uroczystość św. Syrykiusza, Papieża i Wyznawcy, odznaczonego wiedzą, pobożnością i gorliwością w wierze, który potępił rozliczne herezje i wznowił karność kościelną zbawiennymi rozporządzeniami.
W Padwie pamiątka św. Bellinusa, Biskupa i Męczennika. — W Autun uroczystość św. Amatora, Biskupa. — W Konstancji uroczystość św. Konrada, Biskupa.
W obwodzie Reims dzień zgonu św. Bazolusa, Wyznawcy. — W Armenii pamiątka św. Nikona, Mnicha.
W Adrianopolu w Paflagonii pamiątka św. Styliana, Pustelnika, słynnego ze swoich cudów.
W Rzymie uroczystość św. Leonarda z Porto Maurizio, Wyznawcy z Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Był sławny z gorliwości duszpasterskiej i wielu misji ludowych zorganizowanych we Włoszech. Papież Pius IX policzył go w poczet Świętych.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze