Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go listopada uroczystość św. Katarzyny, Dziewicy i Męczenniczki. Za stałość w Wierze św. została wtrącona do więzienia w Aleksandrii za panowania cesarza Maksymiana. Potem biczowano ją długo szkorpionami, a wreszcie ścięto. Jej relikwie Anieli przenieśli na górę Synaj, gdzie doznają pobożnej czci licznych pielgrzymek chrześcijańskich.
W Rzymie męczeństwo św. Mojżesza, Kapłana. Gdy z kilku innymi chrześcijanami jęczał w więzieniu, otrzymywał często listy pocieszające od św. Cypriana. Broniąc z wielką stanowczością Religii św. nie tylko przeciw poganom, ale także i schizmatyckim nowacjanom, zakończył swój żywot wspaniałym męczeństwem w prześladowaniu Decjańskim, jak świadczy św. Korneliusz, Papież.
W Antiochii pamiątka św. Erazma, Męczennika. — W prowincji Emilia pamiątka świętej Jukundy, Dziewicy.
W Cezarei w Kapadocji śmierć męczeńska św. Merkuriusza, Żołnierza, który za pomocą Anioła zwyciężył barbarzyńców i przezwyciężył okrucieństwo Decjusza, aż wreszcie po wielu odważnie zniesionych męczarniach zdobył koronę męczeńską.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze