Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 24-go listopada uroczystość świętego Jana od Krzyża, Wyznawcy, którego dzień zgonu przypada na 14 grudnia.
Tegoż dnia męczeństwo św. Chryzogona, który po długim uwięzieniu, zniesionym dla Wiary świętej z największą cierpliwością, został przywiedziony na rozkaz Dioklecjana do Akwilei, tamże ścięty i potem wrzucony do morza, czym zakończył żywot jako Męczennik.
W Rzymie pamiątka świętego Krescencjana, Męczennika, wspomnianego w męczeństwie św. Marcella, Papieża.
W Amelii w Umbrii męczeństwo św. Firminy, Dziewicy, po wielu innych męczarniach powieszonej w prześladowaniu Dioklecjańskim i palonej pochodniami, aż wreszcie ducha wyzionęła.
Pod Koryntem śmierć męczeńska św. Aleksandra, który za Juliana Apostaty wyznawał wiarę swą aż do ostatniego tchnienia.
W Cordobie pamiątka św. Flory i Maryi, Dziewic i Męczenniczek, które po długim więzieniu zostały zabite mieczem w mauretańskim prześladowaniu chrześcijan.
W Mediolanie uroczystość św. Protazego, Biskupa, który na Soborze w Sardyce bronił przed cesarzem Konstansem niewinności św. Atanazego i później po zniesieniu wielu utrapień dla wiary i Kościoła, zasnął pobożnie w Panu.
W klasztorze w Blaye pamiątka św. Romana, Kapłana, którego świętość poświadcza sława jego cudów.
W Perugii uroczystość św. Felicysyma, Męczennika. -W Auwernii uroczystość św. Porcjana, Opata, słynącego za króla Teodoryka ze swoich cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze