Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go listopada uroczystość świętego Klemensa, Papieża, trzeciego następcy św. Piotra, Apostoła na Stolicy Apostolskiej. W prześladowaniu za panowania Trajana został wygnany na półwysep Krymski i zdobył tamże palmę męczeńską, gdyż pogrążono go w morzu z kotwicą u szyi. Relikwie jego przeniesiono za Papieża Mikołaja I do Rzymu i złożono w kościele zbudowanym na jego cześć.
W Rzymie pamiątka św. Felicyty, matki siedmiu Męczenników, która została ścięta na rozkaz cesarza Marka Antonina za Chrystusa.
W Meridzie w Hiszpanii uroczystość św. Lukrecji, Dziewicy i Męczenniczki, która w prześladowaniu Dioklecjańskim zmarła za wiarę.
W Cyzikus nad Hellespontem męczeństwo św. Syryniusza, który w tym samym prześladowaniu został stracony po wielu męczarniach.
W Ikonium w Likaonii pamiątka świętego Amfilochiusza, Biskupa. Najpierw był towarzyszem św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu w samotności na pustyni, później współbratem na urzędzie Biskupim i zmarł spokojnie w Panu po wielu walkach za Wiarę św., sławny wielce ze świętości i uczoności.
W Girgenti złożenie zwłok św. Grzegorza, Biskupa. — W Haspengau uroczystość św. Trudo, Kapłana i Wyznawcy.
W Mantui pamiątka bł. Jana Bonusa z zakonu pustelników Augustyńskich, którego cnotliwy żywot opisał św. Antoni.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze