Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 22-go listopada w Rzymie uroczystość św. Cecylii, Dziewicy i Męczenniczki, która nawróciła swego narzeczonego Waleriana i jego brata Tyburcjusza, zachęciwszy ich do męczeństwa, za panowania cesarza Marka Aureliusza i Sewera Aleksandra. Po ich śmierci starosta kazał pojmać także i Cecylię, a gdy poniosła różne męczarnie i nawet w ogniu stałą pozostała, ścięto ją mieczem.
W Kolosei we Frygii męczeństwo św. Filemona i Appi, Małżonków, pouczonych w wierze przez św. Pawła, Apostoła. Za panowania cesarza Nerona poganie wpadli podczas uroczystości bogini Diany do kościoła. Wszyscy chrześcijanie uciekli, tylko ich oboje pojmano, najpierw obito, potem zakopano aż pod piersi w ziemi i wreszcie ukamienowano.
W Rzymie za cesarza Numeriana śmierć męczeńska świętego Maura, który przybywszy w pielgrzymce z Afryki do grobów św. Apostołów, oddał życie swe za Chrystusa.
W Antiochii w Pizydii pamiątka św. Marka i Stefana, Męczenników za panowania cesarza Dioklecjana. — W Autunie uroczystość św. Pragmacjusza, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze