Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 21-go listopada w Jerozolimie uroczystość Ofiarowania Najświętszej Panny i Bogarodzicy Maryi w świątyni.
Tegoż dnia pamiątka św. Rufusa, wspomnianego przez św. Pawła, Apostoła w liście do Rzymian (Rz 16, 13).
W Rzymie męczeństwo św. Celzusa i Klemensa. — Pod Ostią pamiątka św. Demetriusza i Honoriusza, Męczenników.
W Reims śmierć męczeńska świętego Alberta, Biskupa z Luettichu, który został zamordowany za obronę praw i swobód Kościoła.
W Hiszpanii męczeństwo św. Honoriusza, Eutychiusza i Stefana. — W Weronie pamiątka św. Maura, Biskupa i Wyznawcy.
W Pamfilii pamiątka św. Heliodora, Męczennika z czasów prześladowania za panowania Aureliana. Po nim nastąpili w męczeństwie jego dręczyciele, którzy nawrócili się na widok jego stałości i za to wrzuceni zostali do morza.
W Rzymie uroczystość św. Gelazjusza, Papieża, odznaczonego świątobliwością i uczonością.
W klasztorze Bobbio złożenie zwłok św. Kolumbana, Opata. Założył on kilka klasztorów, był ojcem i przewodnikiem wielu mnichów i w sędziwym wieku odszedł do szczęśliwości wiecznej bogaty w cnoty i zasługi.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze