Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 20-go listopada uroczystość świętego Feliksa z Valois, Wyznawcy.
W Turynie męczeństwo św. Oktawiusza, Solutora i Adwentora, Żołnierzy z Legii Tebańskiej, którzy swą zwycięską walkę przetrwali chwalebnie za panowania cesarza Maksymiana.
W Cezarei w Palestynie śmierć męczeńska św. Agapiusza, za panowania cesarza Galeriusza rzuconego dzikim zwierzętom. Gdy mu jednak nic nie uczyniły, utopiono go w morzu z kamiennymi ciężarami u nóg.
W Sylistrii w Bułgarii pamiątka św. Dazjusza, Biskupa, zabitego ponieważ nie chciał wziąć udziału w saturnaliach.
W Nicei w Bitynii męczeństwo św. Eustachiusza, Tespezjusza i Anatoliusza w prześladowaniu za panowania Maksymiana.
W Heraklei w Tracji pamiątka św. Bassusa, Dionizego i Agapita, Męczenników z 40 towarzyszami.
W Persji pamiątka św. Nersesa, Biskupa i Męczennika z towarzyszami. — W Mesynie na Sycylii pamiątka św. Ampelusa i Kajusa, Męczenników.
W Anglii uroczystość św. Edmunda, Króla i Męczennika. — W Weronie uroczystość św. Simplicjusza, Biskupa i Wyznawcy.
W Konstantynopolu pamiątka św. Grzegorza, Patriarchy z prowincji Dekapolis, który musiał ponieść wiele utrapień dla czci obrazów Świętych.
W Mediolanie uroczystość św. Benigna, Biskupa, który za czasów wędrówki ludów wiernie i sumiennie rządził powierzonym mu Kościołem.
W Chalons uroczystość św. Sylwestra, Biskupa, który w czterdziestym drugim roku swego urzędowania Biskupiego, sędziwy w leciech i bogaty w zasługi zasnął w Panu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze