Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 19-go listopada w Marburgu w Niemczech złożenie zwłok św. Elżbiety, Wdowy, córki Andrzeja, króla Węgier, Tercjarki zakonu św. Franciszka. Zajęta nieustannym pełnieniem dzieł pobożnych i miłości bliźniego, postępowała wśród wielu cudów ku Niebu.
Tegoż dnia męczeństwo św. Poncjana, Papieża, wygnanego przez cesarza Aleksandra równocześnie z kapłanem Hipolitem na Sardynię i zabitego tamże uderzeniami maczug. Ciało jego zostało przeniesione przez św. Fabiana, Papieża do Rzymu i złożone w katakumbach Kalliksta.
W Rzymie przy Via Appia śmierć męczeńska św. Maksyma, Kapłana, który cierpiał w prześladowaniu waleriańskim i został złożony w kościele św. Ksysta.
W Cezarei w Kapadocyi męczeństwo św. Barlaama, który mimo niskiego wykształcenia zawstydził tyrana mądrością Chrystusa i nawet ogień zwyciężył swą stałością w wierze. Św. Bazyli Wielki wypowiedział wspaniałą mowę pochwalną w jego uroczystość.
W mieście Ecija w Hiszpanii uroczystość św. Kryspina, Biskupa, który krwawiąc pod mieczem kata uzyskał chwałę męczeństwa.
W Vienne cierpienia św. Seweryna, Eksuperiusza i Felicjana, których relikwie po długim ukryciu znaleziono za objawieniem niebieskim i podniesione przez Biskupa, duchowieństwo i lud, pogrzebane zostały z wielką uroczystością.
Tegoż dnia śmierć męczeńska św. Fausta z Aleksandrii, Diakona, który najpierw został wygnany wspólnie ze św. Dionizym w prześladowaniu za panowania cesarza Waleriana, później zaś w prześladowaniu Dioklecjana, będąc w sędziwym wieku mieczem ścięty uzyskał koronę zwycięską.
W Samarii pamiątka Abdiasza, Proroka. — W Izaurii męczeństwo św. Azasa z 150 żołnierzami za panowania cesarza Dioklecjana.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze