Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 18-go listopada w Rzymie poświęcenie Bazylik św. Piotra i Pawła, Apostołów. Pierwszą Urban VIII kazał powiększyć i rozbudować, a konsekrował ją tegoż dnia. Drugą, zniszczoną pożarem, Pius IX kazał odbudować wspanialszą niż była poprzednio i poświęcił ją uroczyście dnia 10-go grudnia, jednak pamiątkę tej uroczystości przełożył na dzień dzisiejszy.
W Antiochii męczeństwo św. Romana za panowania cesarza Galeriusza. Gdy prefekt uderzył na gminę chrześcijańską, aby ją zupełnie zniszczyć, święty Wyznawca zachęcał chrześcijan do stanowczego oporu. Został za to ubiczowany i pozbawiony języka, jednak w cudowny sposób nawet bez języka głosił donośnie chwałę Bożą. Wreszcie został uduszony w więzieniu i tak otrzymał koronę męczeńską. Przed nim cierpiało dziecię imieniem Barulas. Gdy je zapytał, czy lepiej jest chwalić jednego Boga albo kilku, odpowiedziało bez namysłu, iż należy wierzyć w tego jedynego Boga, w którego wierzą chrześcijanie. Na to kazał sędzia pogański obić chłopię rózgami i ściąć.
Również w Antiochii śmierć męczeńska św. Hezychiusza, Żołnierza. Kiedy usłyszał o rozkazie, że każdy, kto nie składa ofiar bogom, winien porzucić stan żołnierski, złożył natychmiast odznakę żołnierską. Dlatego został wrzucony z potężnym kamieniem u prawej ręki do pobliskiej rzeki.
Tegoż dnia pamiątka św. Oriculusa, Męczennika i jego towarzyszy, którzy w prześladowaniu wandalskim zostali zamęczeni za wiarę katolicką.
W Moguncji uroczystość św. Maksyma, Wyznawcy, który za panowania Konstantyna poniósł od arian wiele nienawiści i prześladowań.
W Antiochii pamiątka św. Tomasza, Mnicha, na którego cześć mieszkańcy Antiochii urządzali dawniej doroczną uroczystość, gdyż swą modlitwą uwolnił ich od moru.
W Tours dzień zgonu św. Odona, Opata z Clugny. — W Lucca w Toskanii przeniesienie zwłok św. Frygdiana, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze