Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 17-go listopada w Nowej Cezarei w Poncie uroczystość św. Grzegorza, Biskupa, wielce uczonego i świątobliwego męża, który dla licznych cudów spełnionych na chwałę Kościoła otrzymał nazwę "cudotwórcy."
W Palestynie męczeństwo św. Alfeusza i Zacheusza, ściętych po wielu męczarniach w pierwszym roku prześladowania Dioklecjańskiego.
W Cordobie śmierć męczeńska św. Acyklusa i Wiktorii, Rodzeństwa, które w tym samym prześladowaniu poniosło najokrutniejsze męczarnie i za to otrzymało od Boga palmę zwycięstwa.
W Aleksandrii uroczystość św. Dionizego, Biskupa, męża o rzadkiej uczoności, który nieraz ponosił różnorakie męki i utrapienia za swą wiarę, aż wreszcie sędziwy w latach i bogaty w zasługi zasnął spokojnie za czasów cesarzy Waleriana i Galliena.
W Orleanie uroczystość świętego Aniana, Biskupa, rozliczne cuda dowodzą jak cenną w oczach Pańskich była jego śmierć.
W Anglii pamiątka św. Hugona, Biskupa, wyniesionego z klasztoru Kartuzów na stolicę Biskupią Lincolnu i zmarłego po wielu cudach świątobliwą śmiercią.
W Tours pamiątka św. Grzegorza, Biskupa. — We Florencji uroczystość św. Eugeniusza, Diakona św. Zenobiusza, Biskupa tegoż miasta. — W Niemczech pamiątka świętej Gertrudy, Dziewicy z zakonu Benedyktynek, odznaczonej szczególnym darem objawień.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze