Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 15-go listopada uroczystość świętej Gertrudy, Dziewicy.
Tegoż dnia męczeństwo św. Eugeniusza, ucznia św. Dionizego Areopagity, który w obwodzie Paryża zyskał palmę męczeńską; relikwie jego przeniesiono później do Toledo.
W Noli w Campanii uroczystość św. Feliksa, Biskupa i Męczennika, od 15-go roku życia odznaczonego darem cudów i zamęczonego z 30 towarzyszami.
W Edessie w Syrii pamiątka św. Guriasza i Samonasa, Męczenników z czasów cesarza panowania Dioklecjana.
Tamże męczeństwo świętego Abibusa, Diakona, porozdzieranego i wrzuconego w ogień za panowania cesarza Licyniusza.
W Afryce pamiątka św. Sekunda, Fidencjana i Waryka, Męczenników. — W Weronie pamiątka świętego Luperiusza, Biskupa i Wyznawcy.
W Anglii uroczystość św. Machutusa, Biskupa, świecącego od pierwszej młodości wielu cudami.
W Austrii uroczystość św. Leopolda, Margrabiego, policzonego przez Innocentego VIII w poczet Świętych.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze