Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 14-go listopada w Witebsku uroczystość świętego Jozafata, Męczennika, Arcybiskupa Płockiego.
W Aleksandrii śmierć męczeńska św. Serapiona, którego siepacze tak dręczyli za panowania cesarza Decjusza, że wszystkie stawy jego ciała powychodziły z łożysk, po czym strącili go z dachu jego domu.
W Heraklei w Tracji męczeństwo św. Klementyna, Teodota i Filomena. — W Troyes we Francji pamiątka św. Weneranda za panowania cesarza Aureliana.
Również we Francji pamiątka św. Wenerandy, Dziewicy, której udziałem stała się korona męczeńska za panowania cesarza Antonina.
W Gangrei w Paflagonii uroczystość św. Hypatiusza, którego heretycy i nowacjanie napadli i ukamienowali kiedy wracał z wielkiego Soboru Nicejskiego.
W Algierze w Afryce pamiątka świętego Serapiona, Męczennika z zakonu Mercedariuszy, którego za spełnianie obowiązków zakonnych i głoszenie Wiary św. przybito do krzyża i odcinano członek po członku.
W Emezie męczeństwo licznych Niewiast świętych, dręczonych i pomordowanych w straszliwy sposób przez okrutnego dowódcę Arabów Mahdiego za wiarę chrześcijańską.
W Bolonii uroczystość św. Jukunda, Biskupa i Wyznawcy. — W Irlandii uroczystość św. Wawrzyńca, Biskupa Dublinu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze