Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 13-go listopada uroczystość świętego Didaka, Wyznawcy z zakonu Franciszkanów.
W Rawennie męczeństwo św. Walentyna, Solutora i Wiktora, którzy cierpieli za panowania Dioklecjana.
W Aix we Francji pamiątka św. Mitriusza, Męczennika. — W Tours uroczystość św. Brycjusza, Biskupa, ucznia św. Marcina.
W Cezarei w Palestynie męczeństwo św. Antonina, Zebina, Germana i św. Ennaty, Dziewicy. Tę ostatnią ubiczowano za panowania Galeriusza Maksymiana i spalono potem na stosie. Pozostali zostali pościnani, ponieważ otwarcie zarzucali bałwochwalstwo tym, którzy składali ofiarę bożkom.
W Afryce śmierć męczeńska św. Arkadiusza, Paschazjusza, Probusa i Eutychiana z Hiszpanii. Ponieważ w prześladowaniu wandalskim za żadną cenę nie chcieli przejść na arianizm, ariański król Genzeryk kazał ich ogłosić banitami, potem wygnać i wreszcie poddać najokrutniejszym męczarniom, w których na różny sposób śmierć ponieśli. Wówczas odznaczył się stałością swą Paulillus, młodszy brat świętych Paschazjusza i Eutychiana. Ponieważ nic nie zdołało skłonić go do sprzeniewierzenia się wierze katolickiej, został okrutnie obity rózgami i skazany na jak najokrutniejszą niewolę.
W Rzymie uroczystość świętego Mikołaja, Papieża, który odznaczał się działalnością prawdziwie apostolską.
W Toledo pamiątka św. Eugeniusza, Biskupa. — W Auwernii uroczystość św. Kwinkcjana, Biskupa.
W Cremonie uroczystość św. Homobona, Wyznawcy, którego Papież Innocenty III dla rozlicznych cudów policzył w poczet Świętych.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze