Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 8-go listopada Oktawa uroczystości Wszystkich Świętych.
W Rzymie przy 3 kamieniu milowym drogi Lawikańskiej męczeństwo św. Klaudiusza, Nikostrata, Symforiana, Kastoriusza i Simplicjusza. Najpierw zostali oni uwięzieni, a potem obici najokrutniej kolczastymi dyscyplinami. Ponieważ jednak nic nie zdołało odwrócić ich od wiary, Dioklecjan kazał ich utopić w rzece.
Również przy drodze Lawikańskiej uroczystość "czterech braci koronatów": Sewera, Seweriana, Karpofora i Wiktoryna, których za tegoż samego cesarza ubiczowano na śmierć kulkami ołowianymi. Ponieważ imion ich, poznanych później dopiero za objawieniem, nie było można stwierdzić, rozporządzono, aby coroczną pamiątkę ich obchodzono razem z pięciu poprzednio wymienionymi Męczennikami pod określeniem "czterech koronatów" — zwyczaj, który i później w Kościele zachowano, gdy już poznano ich imiona.
W Rzymie uroczystość św. Deusdedita, Papieża, którego świętość była tak wielka, iż uzdrowił trędowatego pocałunkiem.
W Bremenie uroczystość św. Wilehada, pierwszego Biskupa tamtejszego, który będąc uczniem św. Bonifacego razem z nim głosił Ewangelię we Fryzji i Westfalii.
W Soissons we Francji uroczystość świętego Godefryda, Biskupa Amiens, męża rzadkiej świętości.
Pod Verdun uroczystość św. Maurusa, Biskupa i Wyznawcy. — W Tours uroczystość św. Klarusa, Kapłana, któremu święty Paulin ułożył napis nagrobny.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze