Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 7-go listopada w Padwie złożenie zwłok pierwszego Biskupa tegoż miasta, św. Prosdocyma, którego Apostoł Piotr wyświęcił i wysłał tam dla głoszenia Słowa Bożego. Jaśniał on wielu cnotami i cudami dostąpiwszy błogosławionego zgonu.
Tegoż dnia uroczystość świętego Amaranta, Męczennika, który swój zwycięski żywot zakończył pod Albi, a teraz jest w posiadaniu wiecznej chwały.
W Melitinie w Armenii męczeństwo św. Hierona, Nikandra i Hezychiusza z 30 towarzyszami, którzy zostali ukoronowani podczas prześladowania Dioklecjańskiego.
W Amfipolis w Macedonii wspomnienie św. Męczenników Auktusa, Tauriona i Tessaloniki.
W Ankyra śmierć męczeńska Melazippusa, Antoniego i Karina, którzy pod panowaniem Juliana Apostaty zginęli dla wiary.
W Kolonii uroczystość św. Engelberta, Arcybiskupa, który radośnie poświęcił życie dla obrony wolności Kościoła i posłuszeństwa Stolicy Papieskiej.
W Aleksandrii pamiątka św. Achilla, Biskupa, który wszędzie był znanym dla swej uczoności, gorliwości wiary i świętego życia.
We Fryzji złożenie zwłok świętego Willibrorda, Biskupa z Utrechtu, którego Papież święty Sergiusz wyświęcił na Biskupa i upoważnił do głoszenia Ewangelii we Fryzji i Danii.
W Perugii śmierć męczeńska św. Herkulana, Biskupa. — W Metz uroczystość św. Ruiusa, Biskupa i Wyznawcy. — W Strasburgu uroczystość św. Florencjusza, Biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze