Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go listopada w Mediolanie uroczystość św. Karola Boromeusza, Kardynała i Arcybiskupa tegoż miasta, który dla swych wielkich cnót i cudów okazał się godnym policzenia przez Pawła V w poczet Świętych.
W Bolonii męczeństwo świętego Witalisa i Agrykola. Pierwszy był najpierw niewolnikiem drugiego, później jego towarzyszem w cierpieniach. Prześladowca użył przeciwko niemu najwyszukańszych męczarni, tak, iż w końcu nie było można znaleźć zdrowego miejsca na jego ciele. Lecz on wytrwał i modlił się aż do ostatniego tchnienia. Agrykol znalazł śmierć na krzyżu, przybity licznymi gwoździami. Przy przenoszeniu zwłok brał także udział św. Ambroży, który nam opowiada, jak zbierał gwoździe, krzyż i krew, chowając wszystko pod ołtarzem.
Tegoż dnia pamiątka św. Filologa i Patrobasa, Uczniów św. Pawła, Apostoła.
W Autun pamiątka św. Prokulusa, Męczennika. — W obwodzie Vexin we Francji męczeństwo św. Klarusa, Kapłana. — W Efezie męki św. Porfiriusza pod panowaniem cesarza Aureliana.
W Myra w Lycji śmierć męczeńska św. Nikandra, Biskupa i św. Hermesa, Kapłana.
Tegoż dnia uroczystość świętego Pieriusza, Kapłana z Aleksandrii. Będąc biegłym w Piśmie św. i prowadząc życie bez skazy, nadawał się szczególnie do pielęgnowania filozofii chrześcijańskiej. Pod panowaniem cesarzy Karusa i Dioklecjana, gdy św. Teonasz zasiadał na stolicy Biskupiej Aleksandryjskiej, on nauczał wiernych i pisywał różne rozprawy. Po zakończeniu prześladowania pośpieszył do Rzymu, gdzie spędził ostatki swego życia i zmarł słodko w Panu.
W Rhodes we Francji uroczystość św. Amancjusza, Biskupa, którego życie zajaśniało świętością i cudownymi znakami.
Pod Stuhlweissenburgiem na Węgrzech złożenie zwłok świętego Emeryka, syna św. Stefana, Króla Węgierskiego.
W Bitynii pamiątka św. Joanniejusza, Opata. — W klasztorze Cerfroid pod Meaux wspomnienie św. Feliksa z Valois, współzałożyciela Zakonu Trynitarzy. — W Trewirze pamiątka świętej Modesty, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze