Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 2-go listopada Dzień Zaduszny.
Tegoż dnia męczeństwo św. Wiktoryna z Pettau, biskupa, który według podania św. Hieronima napisał liczne dzieła, a w końcu wylał krew swoją za wiarę podczas prześladowania dioklecjańskiego.
W Trieście męczeństwo św. Justa, który cierpiał podczas tego samego prześladowania.
W Sebaście śmierć męczeńska św. Karteriusza, Styriaka, Tobiasza, Eudoksjusza, Agapiusza i ich towarzyszy za panowania cesarza Licyniusza.
W Persji męczeństwo św. Acyndyna, Pegazjusza, Aftoniusza, Elpidefora i Anempodysta z licznymi towarzyszami. — W Afryce pamiątka św. Męczenników Publiusza, Wiktora, Hermesa i Papiasza.
W Tarsus w Cylicji pamiątka św. Eustochium, Dziewicy, która za panowania Juliana Odstępcy po wielu strasznych męczarniach wyzionęła swego ducha w modlitwie.
W Laodycei w Syrii pamiątka św. Teodota, biskupa, który odznaczył się nie tylko darem wymowy, ale także czynami i cudami.
W Viennie uroczystość św. Grzegorza, biskupa. — W klasztorze św. Maurycego uroczystość św. Ambrożego, opata. — W Cyrus w Syrii pamiątka św. Marcjana, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze