Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go listopada uroczystość Wszystkich Świętych, którą papież Bonifacy IV po poświęceniu Panteonu na cześć Najświętszej Matki Bożej i wszystkich św. Męczenników nakazał obchodzić corocznie w Rzymie. Później Grzegorz IV rozporządził, aby święto niniejsze, obchodzone wówczas już w wielu diecezjach w różny sposób, święcono odtąd zawsze w tym dniu na cześć wszystkich świętych w całym Kościele katolickim.
W Terracinie w Campanii męczeństwo św. Cezariusza, diakona. Po długim, pełnym udręk uwięzieniu, wsadzono go do worka razem z św. Julianem, kapłanem, i wrzuconego w morze.
W Dijon śmierć męczeńska św. Benignusa, kapłana. Święty Polikarp wysłał go do Francji na głoszenie Ewangelii. Później, za panowania cesarza Marka Aureliusza, został przez sędziego kilkakrotnie poddany najokrutniejszym męczarniom na torturach. W końcu ściśnięto mu szyję prętem żelaznym, a ciało przebito włócznią.
Tegoż dnia męczeństwo św. Marii, służebnicy. Za panowania cesarza Hadriana oskarżono ją, że jest chrześcijanką, po czym okrutnie biczowano, rozciągano na torturach i rozdzierano szponami żelaznymi, aż wyzionęła ducha.
W Persji śmierć męczeńska św. Jana, biskupa, i św. Jakuba, kapłana, za czasów króla Sapora.
W Damaszku cierpienia św. Cezariusza i Dacjusza z 5 towarzyszami. — W Tarsie pamiątka św. Cyrenii i Julianny za panowania cesarza Maksymiana. — W Paryżu złożenie świętego Marcela, biskupa.
W Owernii uroczystość świętego Austremoniusza, pierwszego biskupa tego miasta.
W Bajeux uroczystość św. Wigora, biskupa z czasów króla Franków Childeberta. — W Tivoli uroczystość św. Seweryna, mnicha. — W prowincji Gatinois pamiątka świętego Maturyna, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze