Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 31-go października Wigilia Wszystkich Świętych.
W Rzymie męczeństwo św. Nemezjusza, diakona, i św. Lucyli, Dziewicy, jego córki. Ponieważ żadne groźby ani męczarnie nie zdołały odwieść jej od wiary, cesarz Walerian kazał ją ściąć 25 sierpnia. Św. Stefan papież pogrzebał ich ciała, a św. Sykstus wystawił im przy drodze Apijskiej piękny nagrobek. Papież Grzegorz V przeniósł je do diakonii Santa Maria Nova i równocześnie z nimi kości św. Symfroniusza, trybuna Olimpiusza, jego małżonki Eksuperii i syna ich Teodolusa. Zostali oni nawróceni za staraniem św. Symfroniusza i ochrzczeni przez papieża Stefana zanim wywalczyli sobie koronę męczeńską.
Za Grzegorza XIII podniesiono relikwie te ponownie i złożono pod ołtarzem tego samego kościoła z wielką uroczystością w dniu 8 grudnia.
Tegoż dnia męczeństwo św. Ampliata, Urbana i Narcyza, wspomnianych przez św. Pawła (Rz 16, 8n). Później zostali oni zabici za wiarę przez żydów i pogan.
We Francji w St. Quentin uroczystość św. Kwinktyna, obywatela rzymskiego i senatora, umęczonego za panowania cesarza Maksymiliana. Jego ciało znaleziono na objawienie z Nieba po 55 latach zupełnie dobrze zachowane.
W Konstantynopolu uroczystość św. Stachisa, biskupa, którego św. Andrzej apostoł wyświęcił na pierwszego biskupa tego miasta.
W Mediolanie pamiątka św. Antonina, biskupa i Wyznawcy. — W Ratyzbonie uroczystość św. Wolfganga, biskupa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze