Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 10-go stycznia na Cyprze św. Nikanora, który swój bogobojny i cnotliwy żywot uświetnił chwalebną śmiercią męczeńską.
W Rzymie św. Agatona, Papieża, który zasnął w Panu, odznaczony świątobliwością i głęboką nauką.
W Bourges we Francji św. Wilhelma, Arcybiskupa i Wyznawcy, którego Honoriusz III dla jego cudów i cnotliwego życia zaliczył w poczet Świętych Pańskich.
W Mediolanie św. Jana Bona, Biskupa i Wyznawcy. — W Konstantynopolu św. Marcjana, Kapłana.
W Tebaidzie dzień pamiątkowy św. Pawła, pierwszego Pustelnika, który od 16 do 113 roku życia żył samotnie w puszczy. Przy jego zgonie św. Antoni widział, jak dusza zmarłego wstępowała do Nieba w orszaku Apostołów i Proroków.
W klasztorze Cuxana dzień pamiętny św. Piotra Urseoli, Wyznawcy, byłego doży Weneckiego, a później zakonnika klasztoru Benedyktyńskiego, który odznaczył się pobożnością i cnotliwym życiem.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze