Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 9-go stycznia w Antiochii dzień pamiątkowy św. Juliana, Męczennika i jego dziewiczej małżonki Bazylissy. Podczas gdy ta ostatnia po życiu wstrzemięźliwym zasnęła w Panu, Julian został wystawiony na straszne męki i wreszcie skazany na śmierć. Działo się to za czasów Dioklecjana i Maksymiana. Śmierć przez spalenie poniosło także wielu Kapłanów i sług Kościoła, którzy schronili się w jego domu przed prześladowaniem. Razem z nim cierpieli młodociany Celsus i matka jego Marcionilla, św. Antoni i Anastazy, Kapłani. Tego ostatniego Julian wskrzesił z martwych, czyniąc go uczestnikiem prawdziwej wiary.
W Mauretanii św. Marcjany, Dziewicy, która pod kłami dzikich zwierząt zdobyła sobie palmę męczeńską.
W Smyrnie św. Witalisa, Revocatusa i Fortimatura, Męczenników. — W Sebastii w Armenii św. Piotra, Biskupa, brata św. Bazylego Wielkiego.
W Afryce św. Męczenników Epiktetusa, Jucundusa, Secundusa, Witalisa, Feliksa i siedmiu innych.
W Ankonie św. Marcelina, Biskupa, który według poświadczenia św. Gregoriusza, siłą Boską ochronił rzeczone miasto od zniszczenia przez srożący się pożar.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze