Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 7-go stycznia powrót Dziecięcia Jezus z Egiptu.
Tego samego dnia śmierć św. Lucjana Antiocheńskiego, Kapłana i Męczennika. Jaśniejąc swą nauką i potęgą wymowy, umarł dla wiary za panowania Galeriusza Maksymiana i pochowano go w Helenopolis w Bitynii. Jego zalety uczcił św. Jan Chryzostom.
W Antiochii św. Klerusa, Diakona, którego za wiarę siedmiokroć rozprężono na torturach, zaś po długotrwałej kaźni został ścięty.
W Heraklei św. Feliksa i Januarego, Męczenników. — Tego samego dnia św. Juliana, Męczennika.
W Danii św. Kanuta, Króla i Męczennika. — W Pawii św. Kryspina, Biskupa i Wyznawcy.
W Dacji św. Nicetasa, Biskupa, który głosząc Ewangelię zamienił dzikie i nieokrzesane plemiona tychże okolic na obyczajnych i spokojnych ludzi.
W Egipcie św. Teodora, Zakonnika, który za czasów Konstantyna Wielkiego odznaczał się swą świątobliwością. Jego pamięć uczcił św. Atanazy w żywocie św. Antoniego.
W Barcelonie św. Rajmunda z Pennafort, Dominikanina, jaśniejącego swą głęboką nauką i świątobliwością.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze