Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 6-go stycznia uroczystość Objawienia Chrystusa Pana.
W okolicy Reims śmierć męczeńska świętej Makryny, Dziewicy. Za czasów prześladowania przez Dioklecjana została wrzucona w ogień, a gdy to jej nie zaszkodziło, poobcinano jej piersi. Następnie wrzucono ją do brudnego więzienia, tarzając ją po kolczastych i ostrych skorupach, oraz rozpalonych węglach. Wreszcie oddała ducha zanosząc gorące modły do Boga.
W Afryce dzień pamiątkowy bardzo wielu św. Męczenników, którzy za czasów prześladowania Sewera zostali poprzywiązywani do słupów i spaleni żywcem.
W Rennes w Bretanii, św. Melaniusza, Biskupa i Wyznawcy, który pozostawiwszy niezliczone dowody swego cnotliwego życia, zajęty jedynie rozmyślaniem o Bogu, chwalebnie rozstał się z tym światem.
We Florencji św. Andrzeja Corsiniego, Karmelity i Biskupa, który odznaczając się cudami, został policzony w poczet Świętych przez Urbana VII.
W Gerze w Egipcie św. Nilamona, Pustelnika, który modląc się oddał ducha Panu, gdy wbrew swej woli miał przyjąć godność Biskupią.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze