Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 5-go stycznia wigilia uroczystości Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W Rzymie św. Telesfora, Papieża, który po znoszonych z cierpliwością za Chrystusa Pana długotrwałych udręczeniach pod panowaniem Antoniusza Piusa, zakończył żywot doczesny chwalebną śmiercią.
W Egipcie pamiątka bardzo wielu świętych Męczenników, których na pustyniach Tebańskich za panowania Dioklecjana rozmaitymi katuszami umęczono.
W Antiochii św. Szymona Słupnika, Zakonnika. Zowią go tak, ponieważ wiele lat spędził stojąc na słupie, odznaczając się przy tym cnotami i świątobliwością.
W Anglii św. Edwarda, króla, słynącego z cnoty czystości i daru działania cudów. — W tym samym dniu św. Apolinarii, Dziewicy.
W Aleksandrii św. Synklatycji, której cudowne czyny św. Atanazy przechował potomności w swych pismach.
W Rzymie św. Emiliany, Dziewicy, ciotki św. Gregoriusza, Papieża. Została ona powołana do wieczności w tym dniu przez swą siostrę Tarsylę, która ją wyprzedziła w drodze do krainy niebieskiej.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze