Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go stycznia oktawa Młodzianków.
Na Krecie dzień pamiątkowy św. Tytusa. Wyświęcony na tejże wyspie na Biskupa przez św. Pawła, Apostoła, zakończył tamże swój żywot poświęcony wiernemu pełnieniu urzędu kaznodziejskiego i został pochowany w kościele powierzonym mu przez Apostoła, jako wierny sługa Pana.
W Rzymie św. Męczenników: Pryskusa, Kapłana; Pryscyllianusa, Kleryka i pobożnej niewiasty Benedykty, którzy za czasów bezbożnego cesarza Juliana pod mieczem katowskim życie swe ofiarowali za wiarę.
Tamże św. Dafrozy, małżonki św. Flawiana, Męczennika. Po śmierci męża została wygnana i zakończyła swój żywot przez miecz katowski, za panowania tego samego Juliana.
W Adrumetum w Afryce dzień pamiętny św. Marilusa, Męczennika, który za czasów prześladowania za panowania cesarza Sewerusa, na rozkaz okrutnego namiestnika Skapuli został pożarty przez dzikie bestie.
Również w Afryce chwalebnych Męczenników Akwilinusa, Geninusa, Eugeniusza, Marcjana, Kwinktusa, Teodusa i Tryfona.
W Bolonii św. Hermesa, Ageusza i Kajusa, żyjących za czasów cesarza Maksymina. — W Langres we Francji świętego Gregoriusza, Biskupa, słynącego ze swej cudotwórczości. — W Reims we Francji świętego Rygoberta, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze