Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 3-go stycznia oktawa uroczystości św. Jana Ewangelisty.
W Rzymie przy Via Appia dzień zgonu świętego Anterusa, który był męczony za panowania Juliana Maksymina i został pochowany w katakumbach świętego Kallistusa.
Tego samego dnia męczeństwo św. Piotra, ukrzyżowanego w pobliżu Aulony. — W Hellesponcie męczeństwo św. Cyrynusa, Prymusa i Teogenusa, Męczenników. — W Padwie św. Daniela, Męczennika.
W Cezarei w Kapadocji św. Centuriona Gordiusza, na którego cześć św. Bazyli Wielki wypowiedział wspaniałą mowę, przekazaną aż do naszych czasów.
W Cylicji św. Zozymusa, Męczennika i Atanazjusza, dozorcy więzienia.
Tak samo świętych Teopemptusa i Teonasa, którzy za czasów prześladowania Dioklecjana chwalebnie ofiarowali swe życie.
We Viennie we Francji św. Florencjusza, Biskupa, skazanego na wygnanie za panowania cesarza Gallienusa, gdzie w męczeństwie zakończył swój żywot doczesny.
W Paryżu św. Genowefy, Dziewicy, która otrzymała suknię zakonną z rąk świętego Germana, Biskupa paryskiego, odznaczając się znakomitymi cnotami i cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze