Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 22-go października w Jerozolimie męczeństwo św. Marka, biskupa, który odznaczył się cnotą i uczonością, a jako pierwszy chrześcijanin tego miasta otrzymał godność biskupią. Za panowania cesarza Antonina osiągnął palmę męczeństwa.
W Adrianopolu w Tracji śmierć męczeńska św. Filipa, biskupa, św. Sewera, kapłana, a także św. Euzebiusza i Hermesa, którzy za panowania Juliana Odstępcy po mękach więziennych i biczowaniu skazani zostali na śmierć w ogniu.
Również męczeństwo świętego Aleksandra biskupa, św. Herakliusza, żołnierza, i ich towarzyszy. — W Hierapolis we Frygii pamiątka św. Abercjusza, żyjącego za czasów cesarza Marka Antonina.
W Hueska w Hiszpanii śmierć męczeńska św. Numilo i Alodii, sióstr i Dziewic, które zostały przez Saracenów stracone za wiarę.
Pod Kolonią uroczystość św. Korduli, towarzyszki św. Urszuli. Z początku, przestraszona męczeństwem i śmiercią innych, ukryła się, lecz dnia następnego dobrowolnie udała się do barbarzyńców i jako ostatnia z owej gromady Dziewic została ozdobiona koroną zwycięstwa.
W Rouen uroczystość św. Melaniusza, biskupa, którego papież św. Stefan wyświęcił na biskupa i posłał do Francji dla głoszenia Ewangelii.
W Fermo pamiątka św. Filipa, biskupa. — W Toskanii uroczystość św. Donata Scota, biskupa z Fiesoli. — W Weronie uroczystość św. Weremunda, biskupa i Wyznawcy.
W Jerozolimie pamiątka św. Marii Salome, która według podania Ewangelii (Mk 16, 1) opiekowała się zwłokami Pana Jezusa.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze