Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 21-go października na Cyprze pamiątka św. Hilariona, opata, którego cnotliwy i obfitujący cudami żywot opisał św. Hieronim.
W Kolonii męczeństwo św. Urszuli i jej towarzyszek, które dla stałości w wierze i czystości zostały pomordowane przez Hunów; ich święte ciała złożono po większej części w Kolonii.
Pod Ostia śmierć męczeńska świętego Asteriusza, kapłana, który wedle aktów św. Kaliksta, papieża, cierpiał za panowania cesarza Aleksandra.
W Nikomedii męczeństwo św. Dazjusza, Zotyka, Kajusa i 12 innych żołnierzy, wrzuconych po wielu męczarniach w morze.
W Maronii w Syrii pamiątka św. Malchusa, mnicha. — W Lyonie uroczystość św. Wiatora, sługi św. Justa, biskupa Lyonu. — W Laon uroczystość św. Cylinii, matki św. Remigiusza, biskupa z Beims.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze