Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 20-go października w Polsce uroczystość św. Jana Kantego, kapłana i Wyznawcy, którego papież Klemens XIII dla jego cnót i cudów zaliczył w poczet Świętych.
W Avia pod Akwilą cierpienia św. Maksyma, lewity, który spragniony korony męczeńskiej sam wydał się w ręce siepaczy. Gdy śmiało i odważnie wyznał swoją wiarę, został oddany na tortury, obity kijami i wreszcie strącony ze skały.
W Agen we Francji śmierć męczeńska św. Kaprazjusza. Z obawy przed szalejącym prześladowaniem ukrył się w pewnej grocie, gdy jednak usłyszał, jak bohatersko cierpiała za Chrystusa św. Fides, Dziewica, jego serce także zapragnęło męczeństwa. Prosił przeto Boga, aby ze skały wypłynęła woda, jeśli go uzna za godnego takiej śmierci. Gdy się to stało, pobiegł ze spokojnym sercem na pole walki i zdobył palmę zwycięstwa za panowania Maksymiana.
W Antiochii męczeństwo św. Artemiusza, namiestnika Egiptu. Za panowania Konstantyna Wielkiego był on jednym z najsławniejszych wodzów; Julian Apostata kazał go obić kijami za to, że zganił jego okrucieństwo wobec chrześcijan, a w końcu po wielu innych zelżywosciach ściąć mieczem.
W Kolonii śmierć męczeńska św. Marty i Sauli, Dziewic, z kilku innymi. — Pod Minden uroczystość św. Felicjana, biskupa i Męczennika.
W Portugalii pamiątka św. Ireny, Dziewicy i Męczenniczki. — W okręgu Reims uroczystość św. Syndulfa, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze