Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 19-go października w Arenas w Hiszpanii uroczystość św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy z zakonu Franciszkanów, którego papież Klemens IX dla licznych uczynków pokutnych i cudów zaliczył w poczet Świętych.
W Rzymie męczeństwo św. Ptolemeusza i Lucjusza za panowania Marka Antoniusza. Według świadectwa św. Justyna Męczennika, Ptolomeusz nawrócił pewną wszetecznicę na chrześcijaństwo i nakłonił ją do zachowywania chrześcijańskiej czystości, za co został przez jej kochanka oskarżony przed prefektem jako chrześcijanin. Ten kazał go najpierw długo dręczyć więzieniem, aż wreszcie za otwarte wyznanie wiary skazał go na śmierć. Lucjusz zganił wyrok Urbicjusza i wyznał, że jest chrześcijaninem, za co został także skazany na śmierć. Do nich przyłączył się jeszcze trzeci, którego również skazano na śmierć.
W Antiochii śmierć męczeńska św. Beronika i św. Pelagii, Dziewicy, z 49 towarzyszami.
W Egipcie pamiątka św. Warusa, żołnierza, za panowania cesarza Maksymiana. Z litości odwiedził 7 mnichów św. jęczących w więzieniu i zaniósł im pokarmu i napoju, a gdy jeden z nich umarł, chciał dobrowolnie zająć jego miejsce. Za to musiał ponieść z nimi najokrutniejsze męki, zdobył jednak równocześnie palmę męczeństwa.
W Evreux uroczystość św. Akwilina, biskupa i Wyznawcy. — W obwodzie Orleanu złożenie zwłok św. Weranusa, biskupa. — Pod Salerno pamiątka świętego Eusteriusza, biskupa.
W Irlandii pamiątka św. Etbina, opata. — W Oksfordzie w Anglii uroczystość św. Fredeswindy, Dziewicy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze