Rzymskie Martyrologium
¦piewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Kościół pw. św. Jošta

Wskazówki dojazduTěšínská
Frydek-Mistek
Czechy

Strona www

ostatnia piątek miesiąca o 18:00
II niedziela miesiąca o 10:00
IV niedziela miesiąca o 10:00

26.07.2019 18:00 (piątek)
28.07.2019 10:00 (niedziela)
03.08.2019 09:00 (sobota)
11.08.2019 10:00 (niedziela)
15.08.2019 18:00 (czwartek)
25.08.2019 10:00 (niedziela)
30.08.2019 18:00 (piątek)
08.09.2019 10:00 (niedziela)
22.09.2019 10:00 (niedziela)
27.09.2019 18:00 (piątek)
13.10.2019 10:00 (niedziela)
25.10.2019 18:00 (piątek)
27.10.2019 10:00 (niedziela)
10.11.2019 10:00 (niedziela)
24.11.2019 10:00 (niedziela)
29.11.2019 18:00 (piątek)
08.12.2019 10:00 (niedziela)
22.12.2019 10:00 (niedziela)
27.12.2019 18:00 (piątek)
12.01.2020 10:00 (niedziela)
26.01.2020 10:00 (niedziela)
31.01.2020 18:00 (piątek)
09.02.2020 10:00 (niedziela)
23.02.2020 10:00 (niedziela)
28.02.2020 18:00 (piątek)
08.03.2020 10:00 (niedziela)
22.03.2020 10:00 (niedziela)
27.03.2020 18:00 (piątek)
12.04.2020 10:00 (niedziela)
24.04.2020 18:00 (piątek)

 

Prosimy o nadsyłanie informacji o zmianach i dodatkowych terminach.