Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Z powrotem do Mszy św.
Ks. Robert Mäder

"Z powrotem do Mszy św.!" To duszpasterska walka o pierwszeństwo tego, co ośrodkowe nad tym, co uboczne, tego, co istotne i główne nad tym, co zależne od czasu i drugorzędne, tego, co konieczne nad tym, co posiłkowe.
Ośrodkiem całego chrześcijaństwa jest Chrystus, ciągle żyjący i zbawiający w kościele, bezustanna Ofiara Nowego i Wiecznego Przymierza, - Msza św. Dlatego to wszystko inne, cała moralność i duszpasterstwo, muszą być skierowane do Chrystusa, lub raczej, do Mszy św. Ze Mszy św., powinno wszystko wypływać i do niej stale powracać.
Nowoczesne duszpasterstwo, nie zapominając tego, co posiłkowe, posiada tę nie dającą się wyrazić słowami dążność do Chrystusa jako swego ośrodka. Czynnik liturgiczno-eucharystyczny opanowuje i użyźnia duszpasterstwo i apostolstwo. Cała bowiem dzisiejsza działalność wychodzi, jak u zarania Kościoła, z liturgiczno-eucharystycznego Wieczernika.
Książka niniejsza ani formą ani budową swoją nie rości sobie żadnych pretensji do naukowości, co pragnę na wstępie podkreślić. Z doświadczenia dla doświadczenia pragnę po prostu pokazać, jak współczesny duszpasterz problem Chrystusa jako ośrodka liturgiczno-eucharystycznego z rozmaitych punktów widzenia może rozwiązać i opanować. Może tym sposobem przysłużę się swym współbraciom.
Oddaję to dziełko również moim parafianom jako pamiątkę jubileuszową mojego 25-lecia w tej Bożej gminie. Jest to program nowoczesnego duszpasterstwa.
Jestem bowiem tego zdania, że dzisiaj wszyscy musimy powrócić do Mszy św.

 1. Wołanie ołtarzy.
 2. Ofiarnie.
 3. Królewskie kapłaństwo!
 4. Akcja Katolicka i liturgia.
 5. Myśl o wspólnocie.
 6. Wspólnie z kapłanem.
 7. Asperges (pokropienie przed sumą).
 8. Dominus vobiscum (Pan z wami).
 9. Amen.
 10. Jezusowe kazanie.
 11. Chrześcijanin składa ofiarę.
 12. Idea Przeistoczenia.
 13. Serce katolicyzmu.
 14. Dzwonki na podniesienie.
 15. Gotowość na bohaterstwo.
 16. Ite, missa est!
 17. Niedziela a Msza św.
 18. Wieczny ogień.
 19. Życie Mszą św.
 20. Losy świata.
Można drukować
Kraków, dnia 1 lutego 1938 r.
Ks. Władysław Lohn T.J. Prowincjał Małopolski
Pozwalamy drukować
Z Książęco-Metropolitalnej Kurii
Kraków, dnia 11 lutego 1938 r.
+ Adam Stefan
Ks. Stefan Mazanek kanclerz