Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Modlitwy po Komunii świętej.

Modlitwa św. Ignacego.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie!
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie!
Krwi Chrystusowa, napój mnie!
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie!
Męko Chrystusowa, utwierdź mnie!
O! dobry Jezu, wysłuchaj mnie!
W ranach Twoich ukryj mnie!
Nie daj, bym kiedy opuścił Cię!
Od wroga złego obroń mnie!
W godzinę śmierci przyjmij mnie!
I rozkaż, bym mógł przyjść do Cię!
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieczne! Amen.

Dziękczynienie.
O Jezu Boże mój i Wszystko moje! Ty żyjesz we mnie a ja w Tobie. Jakże wywdzięczę Ci się za dobrodziejstwo miłosiernych nawiedzin Twoich. Wprowadzasz do duszy mojej cały skarb łask Twoich. Niech uwielbione będzie Boskie Twoje serce, wszystką czcią chórów Niebiańskich. W połączeniu z nimi, pragnę i chcę czcić Ciebie przez wszystkie dni życia mego.

Ofiarowanie.
O Jezu; Tyś raczył oddać mi się cały na własność, ale żądasz bym i ja oddał się Tobie bez żadnych ograniczeń; bym dla Ciebie tylko żył, Ciebie kochał i czcił ze wszystkich sił mego serca.
Wyrzekam się więc wszelkiej woli swojej, wszystkich uczuć i pożądań swoich, u stop je Twoich składam i cały się Tobie oddaję. Wszystkie moje myśli, pragnienia, najskrytsze serca mego nadzieje, wszystko co mam i posiadam Tobie poświęcam, by to jedynie ku Twojej chwale służyło.

Błaganie.
Najsłodszy mój Zbawicielu! Tyś jest teraz sam w duszy mojej, Ty ją napełniasz. Ty ją ogarniasz, Ty pełnymi rękoma składasz mi łaski swojej. O spełnij w duszy mojej to, dla czego z dobrotliwej swej miłości ku mnie zstąpiłeś.
Oczyść moje serce z wszelkiego grzechu i przemień je w podobające się Tobie. Utrzymuj i wzmacniaj siły ducha i ciała mojego, bym niemi mógł na chwałę Twoją a na swój i bliźnich pożytek pracować.
Najściślej połącz mnie z sobą, coraz żywszą, Wiarą, dziecinną Ufnością i świętą Miłością, abyś Ty żył we mnie a ja w Tobie.
Spraw abym żył przez Ciebie, dla Ciebie i w Tobie.

Modlitwa za bliźnich.
O Boże polecam łasce Twoje; całą rodzinę moje, przyjaciół, dobrodziejów i tych co mi się polecili i za których modlić się jestem obowiązany. Udziel im o Panie wszystkiego co im ku czci Twojej i zbawieniu dusz ich jest potrzebne.

Modlitwa do N. Maryi Panny.
Najświętsza Maryjo! z największą ufnością polecam się łasce i opiece Twojej, których przez tę Komunię świętą stałem się godnym. Przyjmij mnie pod szczególną opiekę Twoje i uczyń ze mnie posłuszne sobie i synowi Twemu dziecię.

Litania o Najświętszym Sakramencie.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Chlebie żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami.
Boże utajony i zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Pokarmie wybranych, zmiłuj się nad nami. Ustawiczna ofiaro, zmiłuj się nad nami. Baranku bez zmazy, zmiłuj się nad nami. Potrawo anielska, zmiłuj się nad nami. Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami. Lekarstwo niebieskie, zmiłuj się nad nami, Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami.
Darze nad wszystkie dary, zmiłuj się nad nami. Dowodzie Boskiej ku nam miłości, zmiłuj się nad nami.
Zasado nieśmiertelności, zmiłuj się nad nami.
Chlebie, wszechmocnością Słowa w ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami.
Duchowna pociecho, zmiłuj się nad nami.
Rękojmio przyszłej chwały, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. Od niegodnego Ciała i Krwi przyjmowania, zachowaj nas Panie. Od pożądliwości ciała, zachowaj nas Panie.
Od wyniosłości i pychy życia, zachowaj nas Panie.
Od wszelkiego grzeszenia, zachowaj nas Panie. Przez pragnienie, którym pragnąłeś spożywać Baranka wielkanocnego z uczniami Twymi, zachowaj nas panie. Przez najgłębszą pokorę Twoją, z jaką uczniom nogi umywałeś, zachowaj nas Panie. Przez najgorętszą miłość z której Sakrament ów Boski postanowiłeś, zachowaj nas Panie.
Przez najdroższą krew Twoją, którą nam w świętym ołtarzu zostawiłeś, zachowaj nas Panie. Przez pięć ran ciała Twego, które za nas podjąć raczyłeś, zachowaj nas Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo do tego przedziwnego Sakramentu pomnożyć i umocnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Abyś nas do częstego przyjmowania najświętszego Sakramentu przy szczerej pokucie zachęcać raczył, wysłuchaj nas Panie. Abyś nas od niedowiarstwa i ślepoty serca zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam w skutek tego najświętszego Sakramentu, wszystkich potrzebnych do zbawienia łask udzielić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas w godzinę śmierci, tym niebieskim pokarmem zasilić i w podróż wieczności Nim opatrzyć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Synu Boży, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Módlmy się.
Boże Najwyższy w Sakramencie ukryty, w Tobie ja wszystkie nadzieje pokładam, Tobie za wszystkie dobrodziejstwa dziękuję; Ciebie za wszystkie grzechy moje przepraszam, Ciebie o łaski potrzebne, o pomoc i ratunek proszę, Ciebie serdecznie kocham.
Podnieśże o Jezu! ręce Twoje najświętsze; a pobłogosław duszy i sercu mojemu, abym jedynie szacował i kochał Ciebie; pobłogosław mi w stanie i w sprawach moich, abym powinności i zabawy moje doskonale dla Ciebie i dla upodobania Twego z serca wykonał; pobłogosław mi w tym życiu, abym służył Tobie! pobłogosław mi i na całą wieczność, żebym Cię osiągnął i posiadał w chwale. Amen.

Antyfona.
O święta uczto! na której Chrystus jest spożywany, pamiątka męki Jego rozpamiętywana, myśl napełnia się łaską, a przyszłej chwały zadatek nam się daje. Alleluja. V Uczynił w granicach twoich pokój. Alleluja! R. A tucznością zboża nasyca cię. Alleluja.

Modlitwa po Komunii Świętej dla dostąpienia odpustu.
O dobry Jezu! Oto jestem na kolanach ukorzony przed Boskim Majestatem Twoim. Proszę Cię i błagam, racz wyryć w sercu moim żywe uczucie wiary, nadziei i miłości, prawdziwy żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy, podczas kiedy głęboko boleścią przejęty, rozważam pięć ran Twoich, mając przed oczami to, co o Tobie wyrzekł święty prorok Dawid: "Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje."

Modlitwa odpustowa za dusze zmarłych.
O Boże któryś nam w świętym prześcieradle, w którym Ciało Twoje przenajświętsze z krzyża złożone przez Józefa owinięte było, męki Twojej znaki zostawił; zdarz miłościwie abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój do chwały Zmartwychwstania przywiedzeni byli, który żyjesz i królujesz w jedności z Bogiem Ojcem i z Duchem Św. na wieki wieków. Amen.
Odpust zupełny za odmówienie tej modlitwy nadany przez papieża Klemensa VIII

wstecz | spis treści | dalej