Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Modlitwy przed Komunią świętą.

Przygotowanie.
Odmów Confiteor.
Uczyń Akt żalu za grzechy.


Modlitwy.
O Boże mój zbliżam się z pokorą do stóp Twego Ołtarza, by pożywić moje nędzną duszę przenajświętszym Ciałem i Krwią Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Udziel mi łaski, bym Ukochanego Syna Twego przyjął godnie do swego serca i stał się godnym błogosławieństw Jego najświętszych. Amen.

Akt Wiary.
O Jezu mój, wierzę mocno we wszystko, coś mi objawić raczył i co nam Kościół święty do wierzenia podaje.
Wierzę iż jesteś tu rzeczywiście obecnym w tym przenajświętszym Sakramencie Ołtarza z Ciałem, Krwią i Duszą, z Człowieczeństwem i Bóstwem. Tyś to sam powiedział, któryś jest Wiekuistą prawdą, omylić nas nie mogącą.

Akt Nadziei.
O Jezu mój, jam niegodzien przyjąć Ciebie, Pana mojego i Boga mojego; ufam jednak Twemu nieskończonemu miłosierdziu, iż nie odrzucisz mnie od świętego Stołu Twego, ale na żywot wieczny posilisz mnie Ciałem Twoim i Krwią Twoją przenajświętszą.
Bo dlatego postanowiłeś ten przenajświętszy Sakrament, aby nam pomocą był w nędzach i utrapieniach naszych, - aby nasze ułomności uzdrawiał i w naszej doczesnej pielgrzymce zasilał nas niebiańskim pokarmem.

Akt Miłości.
O Jezu mój, który w Najświętszym Sakramencie dajesz się tak łaskawie i dobrotliwie ludziom na pokarm żywota wiecznego, kocham Cię z całego mego serca, ze wszystkich sił moich i niczego tak gorąco nie pragnę, jak Cię kochać coraz bardziej, coraz serdeczniej, boś Ty, o Panie, nieskończonej godzien miłości. O roznieć w sercu moim ogień Twojej Boskiej miłości.

Akt Pragnienia.
O Panie mój Jezu! dusza moja tęskni za Tobą, pragnie i pożąda Ciebie, jak spragniony źródła wody żyjącej; pójdź więc i weź w posiadanie całe serce, całą istotę moją, niechaj do Ciebie tylko należę.

Gdy kapłan otwiera Cyborium dla udzielania Komunii Świętej, mów:
Wszechmogący Boże, zmiłuj się nade mną, przebacz mi grzechy moje i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

wstecz | spis treści | dalej