Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Przygotowanie do godnego przystępowania do Komunii świętej.
św. Piotr Eymard
  1. Sposób przygotowania się do Komunii świętej.
  2. Sposób dziękczynienia.
  3. Przygotowanie się do Komunii świętej i dziękczynienie w rozmyślaniach czyli Miesiąc Eucharystyczny.
  4. Akty po Komunii świętej i podczas Nawiedzania Najśw. Sakramentu.
  5. Modlitwy przed Komunią świętą.
  6. Modlitwy po Komunii świętej.
APPROBATUR.
Varsoviae die 28 Maji (8 Iunii) 1896 anno.
Judex Surrogatus Praelatus Mitropolitanus
R. Filochowski.
Secretarius - J. Podbielski.