Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Największy skarb czyli codzienna Msza św.
Ks. Ludwik Chiavarino

Książeczka pod tytułem "Największy skarb" nie ma zamiaru postawić się na równi z tyloma pięknymi książkami już rozpowszechnionymi, które mówią o Mszy św. Ona, droga młodzieży, pragnie tylko znaleźć maleńkie miejsce w waszych domach, w waszych od ubrania kieszeniach, aby potem przechodzić do rąk tych, którzy nie mają czasu kształcić się i czytać dużo i obszerniej zredagowanych książek. - Stąd też napisana jest stylem bardzo prostym, aby mogła być dla WSZYSTKICH zrozumiałą. Aby nie być nudną, składa się z faktów i przykładów, które i kilka razy można CHĘTNIE odczytywać. Tchnie cała miłością, aby lepiej przekonywać i pociągać do dobrego.
Przyjmijcie ją więc łaskawie, czytajcie uważnie, czytajcie ją w domach waszych, jak również i tym, co czytać nie umieją; rozpowszechniajcie ją między znajomymi, przyczyniając się w ten sposób do szerzenia trochę dobra wśród ogólnego zła, do niesienia światła tam, gdzie jest wielka nieznajomość religii, do rozproszenia wątpliwości, rodzących się w umyśle i błędów, które odnoszą się do rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii, oraz do Ofiary Mszy św. i jej niezliczonych korzyści tak dla żywych, jak i dla umarłych.
Żyjcie szczęśliwi i niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej Ojczyzny!

 1. Dar najpiękniejszy
 2. Jezus jest rzeczywiście obecny we Mszy św.
 3. Pan Jezus we Mszy za nas czci i wielbi Boga
 4. We Mszy św. Pan Jezus spłaca i zadość czyni za nasze grzechy
 5. Pan Jezus we Mszy św. dzięki za nas składa Bogu za dobrodziejstwa otrzymane
 6. Pan Jezus we Mszy św. modli się za nas i udziela nam łask
 7. Msza św. chroni nas od nieszczęść
 8. Msza św. uwalnia nas od grzechu
 9. Msza św. przynosi szczęście
 10. Msza św. wyprasza nam dobrą śmierć
 11. Msza św. skraca bardzo cierpienia czyśćcowe i od nich nas zachowuje
 12. Msza św. jest największą pomocą jaką możemy dać duszom czyśćcowym
 13. Pomoc, którą niesiemy duszom czyśćcowym, przynosi również i nam pociechę
 14. Biada temu, który nie daje na Msze św. obowiązkowe za swoich zmarłych
 15. O obowiązku słuchania Mszy św. w niedzielę i święta
 16. Biada temu, kto pogardza Mszą św. w dni świąteczne
 17. Codzienne słuchania Mszy św. jest wielkim dobrodziejstwem
 18. Sposób, w jaki udawać się mamy na Mszę św., aby jej dobrze wysłuchać
 19. W jaki sposób mamy słuchać Mszy św.
 20. Nie traćmy owocu Mszy św.
 21. Najlepsza Msza św. jest ta, w czasie której przystępujemy do Komunii św.
 22. Ostatnie napomnienie
Nihil obstat.
Vladislaviae, d. 3 Aprilis 1937 an.
(-) sac. Joseph Leśnik
censor librorum
IMPRIMATUR
Vladislaviae, die 10 Aprilis 1937 an.
+ CAROLUS MIECISLAUS Episcopus Vladislaviensis