Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Msza Święta najskuteczniejszą pomocą duszom czyśćcowym
Podług o. Marcina z Kochem, kapucyna
  1. Ciężkie cierpienia czyśćcowe.
  2. Msza św. najskuteczniejszą pomocą.
  3. Wspierajmy dusze czyśćcowe Mszą św.
  4. Gorliwie słuchajmy Mszy św.
  5. Dusze czyśćcowe błagają o ratunek.
  6. Przykład modlitwy za zmarłych.
NIHIL OBSTAT
I. Kłopotowski.
die 16 Decembris 1929 an.
IMPRIMATUR
Varsaviae, die 17 Decembris 1929 anni.
Consiliarius Curiae Canonicus Metropolitanus
Dr. A. Fajęcki.