Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Układ Mszy św.

Msza św. składa się z zasadniczych dwóch części:

  1. Mszy katechumenów (na której mogli być obecni katechumeni, t. j. poganie jeszcze nie ochrzczeni, ale przygotowujący się do tego sakramentu).
  2. Mszy wiernych (na której byli obecni tylko chrześcijanie).
Mszę św. katechumenów możemy podzielić również na dwie części: W pierwszej my ludzie modlimy się, a więc człowiek mówi do Boga słowo ludzkie. W drugiej my słuchamy, a więc Bóg, słowo Boże, przemawia do człowieka. Modlimy się do Boga, spowiadając się z grzechów naszych i żałując za nie w «Confiteor», tęskniąc za Bogiem w «Kyrie», wychwalając go w radosnym «Gloria», polecając mu nasze potrzeby w «Kolektach». Bóg przemawia do nas przez słowa Pisma św. w «Lekcji» i «Ewangelii», przez słowa kapłana w kazaniu, które zazwyczaj jest głoszone po przeczytaniu Ewangelii.

Msza św. wiernych składa się z trzech części:

  1. Przysposobienie ofiary. W «Ofertorium» my wszyscy z kapłanem dajemy Bogu dary ziemskie: chleb i wino.
  2. Ofiara istotna. W czasie Przeistoczenia chleb ziemski i wino stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa mocą słów kapłana składającego ofiarę.
  3. Uczta. Przyjmujemy ten Chleb Boży, Boga prawdziwego, jednocząc się z nim jak najściślej w Komunii św.